Hi Five Disclaimer

De handprotheses aangeboden door Healingsource zijn mechanische hulpmiddelen. Healingsource staat enkel in voor het aanleveren van de handprotheses en het onderhoud van de protheses, zoals beschreven in een eventuele onderhoudsovereenkomst.

Het gebruik en de toepassing van de handprotheses valt niet onder de verantwoordelijkheid van Healingsource, maar is volledig toe te schrijven aan de gebruiker.

Alle ontwerpen van protheses waar op deze website naar verwezen wordt, kunnen vrij worden gebruikt. Healingsource is echter niet verantwoordelijk voor de functionaliteit van handen of componenten, die niet door ons zijn gedrukt, geassembleerd of aangepast werden. De gebruiker doet tevens afstand van elk verhaal indien op handprotheses afgeleverd door Healingsource structurele wijzigingen werden aangebracht.

Healingsource kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van de handprotheses. De gebruiker doet afstand van enig verhaal tegenover Healingsource bij eventuele ongevallen tijdens het gebruik van de handprothese.

Kinderen die gebruik maken van de handprotheses moeten ten allen tijde begeleid worden door een volwassene.

Bij eventuele geschillen is de Rechtbank van Mechelen, België bevoegd

Comments are closed.