Nieuwe BioGenesis Tools: Great Seal of Genesis & Pocket Seal of Genesis

De Great Seal of Genesis

Kom de nieuwe tools samen met de najaarsactie als eerste ervaren op 2 december tijdens de Paranatura Beurs in Heist op den Berg.

De woorden van Meester Lantos:

De geliefde “Great Seal of Genesis” is het Meester Instrument van Transformatie. De dynamiek van het proces van Initiële Rotaties is er op een heldere en mooie manier in terug te vinden. Het is de verlevendiging van Volheid, het ontwaken van de meest subtiele aspecten van Creatie, de verlevendiging van het edele niveau van de Bron van Creatie.

Onze geliefde “Great Seal of Genesis” is een krachtige generator. Een generator van verheven licht, het verheven licht van Genesis, uitgedrukt via de 10 schitterende lichtstralen van Creatie. We verlevendigen de totaliteit. De geliefde Great Seal of Genesis verlevendigt de Totaliteit. Het is de waarde van Relaties op de schaal van Creatie, De Grootse Wezens van Creatie, de uitdrukkingsvormen van de Bron van Creatie.
The Great Seal of Genesis is het kostbare juweel van Eeuwig Licht. Het instrument van Relaties: De Relatie tussen de Bron van Creatie en het individu; De Relatie tussen de ouders en hun kinderen, De Relatie tussen man en vrouw, De Relatie tussen de diverse aspecten van ons bewustzijn; De Relatie tussen de verschillende Kosmische Gebieden.

Met onze Gezegende Great Seal wordt de pure waarde van Relaties verlevendigd, datgene wat de connectie maakt. We hebben het nu over de kwaliteiten van deze Gezegende Great Seal of Genesis. Relaties zijn de weg, die leidt naar de Bron. Vanuit elke richting is er slechts één doel. Dit doel is de Bron van alles, de Bron van waaruit Al-Wat-Is Ontspringt. Onze geliefde Great Seal of Genesis brengt ons de Zegeningen van de pure waarde van Relaties. Elementen, die niets bijdragen, zullen verdreven worden en vervangen worden door datgene wat schijnt met de Schittering van Eeuwig Licht. De fysieke aanwezigheid van de Great Seal of Genesis zullen we als zeer hartverwarmend ervaren.
Als iemand een hechte relatie met iemand anders heeft, dan biedt men steun. Ondersteuning ontstaat automatisch vanuit het verlevendigen van Relaties. Inderdaad, hoe hechter de relaties, des te groter is de ondersteuning. Het vinden van het correcte pad, de juiste richting in je leven, hangt samen met de waarde van deze ondersteuning: de goede carrière; de meest rendabele investeringen; de meest diepgaande persoonlijke banden. Beste mensen, dit ontstaat uit het verlevendigen van Relaties, veroorzaakt door onze nieuwe Gezegende Genesis Tools: onze gezegende Great Seal of Genesis en de gezegende Pocket Seal of Genesis. Deze tools brengen ons op het juiste moment een wereld van bijstand, ondersteuning van het leven en een goeie timing. Dit is nodig in deze kritieke tijden van Transformatie, Grote Transformatie. Inderdaad, het is een Grote Zegen, een heel Grote Zegen die we krijgen bij het ontstaan van onze Gezegende Seal.


De Pocket Seal of Genesis

De woorden van Meester Lantos:

Onze geliefde Pocket Seal moet als ontvanger dienen van de Lichtimpulsen, die gegenereerd worden door onze Great Seal. Deze tool verbindt het individu ook met de gezegende Stroom van Liefde, die elk gebied van Creatie doordringt en alles meevoert in de richting van onze gezegende Almachtige Bron, de Schitterende stralen van Eeuwig Licht.
Onze gezegende Pocket Seal zal de Tool zijn, die de elementen en krachten aantrekt, die vooruitgang ondersteunen. Het zal de tool zijn om diegenen aan te trekken naar het individu waarmee een hechte band bestaat. De pure waarde van Relaties, het juweel van alle leven, de waarde van Liefde.

Extra commentaren
De Pocket Seal of Genesis is een ontvanger van het Licht van de Great Seal, maar doet op zichzelf ook vele andere zaken. De tool wordt gebruikt om verschillende soorten intermenselijke relaties te verlevendigen. Elke persoon zou een Pocket Seal of Genesis moeten hebben. Dus in een huis waar verschillende mensen BioGenesis gebruiken, hoeft er maar één Great Seal of Genesis hangen, maar elke persoon zou z’n eigen Pocket Seal of Genesis moeten hebben.

Attentie: de bio-energetische producten kunnen zoals in de beschrijving aangegeven aan uw geestelijk en lichamelijk welbevinden bijdragen;
genezing wordt op geen enkele manier toegezegd. Bij aandoeningen of behandelingen bij ziekten verzoeken wij u zich tot een erkend therapeut
of arts te wenden. Geen van deze producten, op welke wijze dan ook , vervangt een bezoek aan een arts of psycholoog.

 

This entry was posted in BioGenesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.