Jimmy Lanssens – Over mij

Jimmy Lanssensjimmy lanssens

Ik ben een gezondheidsbegeleider met een wetenschappelijke achtergrond. Door intensief met wetenschap bezig te zijn, kwam ik echter tot de vaststelling dat je hiermee niet alle vragen kan beantwoorden. Waarom geneest de ene persoon wel en de andere niet, ondanks een gelijke behandeling in dezelfde omstandigheden? Waarom moeten bepaalde mensen met pijn “leren leven”? Wat is de link tussen emoties en fysieke kwalen? Ik neem daarbij geen genoegen om dergelijke gevallen als “toeval” te bestempelen. Dit zijn maar een paar voorbeelden van vragen, die mij geïnspireerd hebben om mijn visie op healing en een gelukkig leven te verruimen.

De voorbije jaren ben ik gericht op zoek gegaan naar complementaire oplossingen voor vragen waarop de Newtoniaanse wetenschap en traditionele westerse geneeskunde geen antwoord kunnen bieden. Een stuk heb ik terug gevonden in de quantum fysica en een ander stuk in de eeuwenoude visie en kennis van de Balinezen, de Javaanse Esoterische traditie en de culturen waarop zij gestoeld zijn. Via intensieve cursussen in Bali bij Pak Nyoman Atra, Yellow Bamboo, Javaans Magnetisme bij Dodie Magis en cursussen in Europa zoals Silva Ultramind en Enneagram ontwikkelde ik mijn holistische visie op healing en herstel.

Ik streef ernaar om zo weinig mogelijk tijd te verliezen door de dingen blijvend in vraag te stellen. Ik boek daarentegen vooruitgang vanuit een kritische ingesteldheid, die resulteert in het maken van keuzes. Zonder afbreuk te doen van de kwaliteit van vele andere bekende healingmethodes, heb ik daarom gekozen om in mijn praktijk hoofdzakelijk met het Javaans Magnetisme, Westers Mesmerisme, Enneagram en andere energiecultivatie systemen te werken. Deze methodes werken rechtstreeks op het energetisch niveau en zijn vanuit mijn ervaring daarom ook de meest effectieve. Healing betekent niet alleen het ophelderen van het acute of chronische onevenwicht, maar veeleer de bron van het onevenwicht aanpakken om het risico om te hervallen te verkleinen.

De visie van Jimmy Lanssens en healingsource
Healing betekent voor mij ‘terug heel maken’ of ‘terug in balans brengen’. Ons uitgangspunt daarbij is dat een bepaalde pijn of ziektebeeld een uiting is van een onevenwicht in lichaam of geest. Healing is echter een paradox, want niet de actie van het ‘healen’ maakt ons terug ‘heel’, maar het is ons lichaam en onze geest die zichzelf terug heel maken.

Wij zijn dus zelf de grootste bron van healing.

De diverse healingmethodes zijn slechts middelen, die ons lichaam en geest stimuleren of faciliteren om zichzelf terug in balans te brengen. Dat is tevens het motto van ‘healingsource’:

Healing door het zelfhelend mechanisme van lichaam en geest te stimuleren.

Kritieke factoren voor een succesvolle healing
Bij healing moet je volgens mij met 4 aspecten rekening houden om tot een succesvol blijvend resultaat te kunnen komen.

  1. Wat is de oorzaak van het onevenwicht?
  2. Wat is de diagnose?
  3. Welke behandeling is er nodig?
  4. Waarom manifesteert dit ziektebeeld zich bij deze persoon?

Het inzicht in deze 4 facetten en het tot inzicht brengen van de persoon, die met het onevenwicht kampt, is de sleutel tot een succesvolle healing.

1. Oorzaak
Je kunt een ziektebeeld behandelen op basis van een goede diagnose, maar als je de oorzaak van het ziektebeeld niet aanpakt, loop je het risico dat de persoon hervalt in hetzelfde ziektebeeld. Binnen onze holistische visie kan het plaatsen van een onevenwicht in de juiste context noodzakelijke inzichten verschaffen in het oplossen van het onevenwicht. B.v. verandering in voedingspatroon, stress-situatie op het werk of thuis.

2. Diagnose
Op basis van symptomen kan men een diagnose stellen en een ziektebeeld in kaart brengen. Het stellen van een goede diagnose is het werk van een gediplomeerd arts en behoort niet het domein van de gezondheidsbegeleider. Raadpleeg daarom steeds een arts voor een diagnose alvorens u tot onze praktijk te richten voor een behandeling.

3. Behandeling
De behandeling van personen binnen de gezondheidsbegeleiding is erop gericht om het zelfhelend mechanisme in elke mens te stimuleren met de bedoeling om het evenwicht in lichaam en geest te herstellen. We werken daarbij complementair met de klassieke behandelmethodes zonder afbreuk te doen ervan.

4. Waarom?
Deze waarom-vraag is niet dezelfde als de zoektocht naar de oorzaak van een onevenwicht. We stellen ons hier veeleer de wijsgerige vraag welke rol dit onevenwicht speelt in onze totale levensloop. Bij bepaalde onevenwichten merken we achteraf vaak dat ze ons door een leercurve hebben laten gaan en b.v. onze vechtlust aanscherpten. Het doel was om uiteindelijk als een sterker mens uit de strijd te komen. Kijk bijvoorbeeld naar de ingrijpende manier waarop de levensvisie van veel ex-kankerpatiënten vaak positief verandert nadat ze de ziekte overwonnen hebben. Ik probeer de mensen daarom ook steeds inzichten te verschaffen over hun situatie. Deze zijn meestal voldoende om mensen, die willen vooruitgaan, aan te zetten tot verandering.

dolphin and me

 

Jimmy Lanssens
Jimmy.lanssens@healingsource.be

 

Comments are closed.