Water Energetisch laden

Beste mensen

Dit bericht bereikte mij via een zielsverwant. Ik stuur het aan U door met het verzoek, het ook aan Uw contacten door te sturen of het op Uw website te publiceren.
Voor de mensen die dit niet weten, Tom Kenyon is een bekende sjamaan en soundhealer. Hij is reeds jarenlang het kanaal waardoor de Hathors spreken. De Hathors zijn een volk van buitenaardsen die zeer begaan zijn met ons mensen, en met onze Aarde. Het volgende bericht is van hen afkomstig en betreft de recente gebeurtenissen in Japan.

Mensen die een BioGenesis Wings of Genesis hebben, kunnen hiermee eerst hun water revitaliseren alvorens het op te laden met de helende intenties van de Hathors.

Warme groeten

Jimmy Lanssens

Medicijnen van Licht
Bescherming en herstel van je evenwicht bij stralingsvergiftiging, neurotoxines,bacterien en virussen

Met de aardbeving in Nieuw-Zeeland, gevolgd door de aardbeving in Japan,is het duidelijk geworden dat jullie binnengekomen zijn in een complexere fase van het Chaotische Culminatiepunt. Wij willen een methode geven om je te beschermen tegen en je evenwicht te herstellen bij stralingsvergiftiging alsook voor andere fysieke ziekten. We noemen dit Medicijnen van Licht.Dit is natuurlijk in navolging van de recente gebeurtenissen in Japan, alhoewel, als de aanstaande veranderingen van Aarde zich gaan ontvouwen, kan je voor soortgelijke uitdagingen komen te staan in jullie nabije toekomst, op andere locaties overal ter wereld.Deze methode zal je helpen om jezelf zowel te beschermen als je evenwicht terug te winnen wanneer je wordt blootgesteld aan radioactiviteit, maar ook tegen de gevolgen van neuro-toxines en de muterende vormen van bacterien en virussen. Vanuit ons perspectief is het duidelijk dat jullie in de nabije toekomst een toename van deze ziekteverwekkers zullen zien.Deze methode omvat contact maken met je Hemelse Ziel ook wel Ba genoemd. Dit doe je om contact te maken met de rijken van licht die een deel zijn van jezelf.Alles wat bestaat in jullie kosmos kan men kwalificeren als een energetische manifestatie van Licht – zelfs de dichtste vormen van materie zijn in essentie een vorm van licht..

Met deze werkwijze maak je contact met je Hemelse Ziel, terwijl je de intentie en de verwachting vasthoudt dat je Hemelse Ziel je een energie zal geven die je beschermd en/of geneest. Je zendt deze intentie naar je Hemelse Ziel, samen met de vibratie van waardering en dankbaarheid. Dit is gewoon de trilling die dit Hoger aspect van jezelf activeert.

Wanneer je éénmaal deze intentie samen met je waardering en dankbaarheid naar je Hemelse Ziel hebt gezonden, verplaats je je aandacht naar je hart-chakra, waar je de energie van bescherming of herstel gezonden door jou Hemelse Ziel,ontvangt. Je zou deze energiestroom kunnen ervaren als een vorm van Licht,, of als geometrische patronen, of je zou de sensatie kunnen voelen van neerdalende energiestroom, maar je kunt het ook gewoon als een gedachte of gevoel ervaren.

Wanneer de energie éénmaal is ontvangen in het hart Chakra, is het klaar om te verzenden.

Voor deze fase van het proces heb je wat zuiver water nodig, omdat water deze vorm van energetische informatie zeer goed vasthoudt. Terwijl je een kom water in je handen houdt, zend je met je intentie de energie die zich in je hart chakra bevindt, via je armen naar je handen en door de chakra’s die zich bevinden in het centrum van elke handpalm. Via deze weg gaat de energie het water binnen.
We raden aan  om het proces te versterken door dit 3 maal te doen per kom water die je oplaadt.
Daarna drink je het water. Het water (nu Medicijn van Licht) doordringt het water element van je lichaam, en de weldadige en beschermende kwaliteiten worden uiteindelijk opgenomen in elke cel.

Door deze actie geef je richting en opdracht aan Licht, je veroorzaakt dat dit Licht neerdaalt, via de centrale weg in je lichaam tot in je hart, daarna leidt je Het door armen en handen tot in het water. Het bewustzijn van het water ontvangt deze energie, en als je het drinkt ontvangt je lichaam het.

Wanneer je jezelf terugvindt in een situatie waarin je bent blootgesteld aan radioactiviteit, voer je de procedure uit die we hierboven hebben beschreven. Geef richting en opdracht aan de energie die neerdaalt vanuit de BA om je te beschermen tegen of je evenwicht te herstellen bij radioactieve vergiftiging. Als je over andere middelen beschikt om je te beschermen dan gebruik je deze natuurlijk ook, maar zelfs al blijf je achter met niets anders dan het gereedschap van je bewustzijn, kan je jezelf beschermen en balanceren.

Als je hebt blootgestaan aan zenuwgas doe je hetzelfde. Als je je in het centrum van een epidemie bevindt en je staat bloot aan zeer besmettelijke virussen of bacterien, geven wij de raad om hetzelfde te doen.

Als je collectief dieper binnengaat in deze meer complexe en intense fase van de Chaotische Culminatie, zullen virussen en bacterien zich sneller beginnen ontwikkelen. Deze werkwijze zal je beschermen en in balans brengen tegen/van, deze muterende levensvormen.

Het is belangrijk om te beseffen dat je de bescherming en evenwicht créeert door de krachten van je eigen bewustzijn. Je hebt rechtstreeks toegang tot je eigen Licht-rijken. Je hebt het souvereine recht om de Licht rijken in te schakelen ten bate van jezelf en ten bate van je geliefden.

Als je je in één van deze moeilijke situaties zoals hierboven beschreven bevindt, raden we je aan dat je het Medicijn van Licht inneemt- het water dat je verschillende keren per dag oplaadt zoals je intuitie je dat ingeeft.

De fysieke complicaties van de aardbeving en de daaropvolgende tsunami in Japan zijn zeer moeilijk om mee om te gaan. Maar we willen onze aandacht verleggen van de fysieke naar de mentale, emotionele en spirituele effecten die zulk een ramp veroorzaakt.

Door het feit dat je je in een Chaotische Culminatie bevindt en energieen vanuit de diepe ruimte verenigd met zonnevlammen activiteit je energielichamen beinvloeden, worden jullie als collectief, meer beinvloed. Wat we daarmee bedoelen is dat je hart breekt als je getuige bent van het lijden van je broeders/zusters mensen. Er is een herkenning dat hun toestand gemakkelijk je eigen toestand zou kunnen zijn. Deze herkenning kan een opening in je hart créeeren en het is doorheen het hart – jouw hart- dat hogere staten van bewustzijn worden gerealiseerd, dus de aardbeving in Japan is, op vele manieren, een aardbeving van het collectieve hart.

De tijden die voor je liggen zijn niet gemakkelijk. Vanuit ons perspectief zien we een verhoogde activiteit van aarde veranderingen. Maar één van de effecten van zulke gebeurtenissen is dat je tot in je wortels wordt dooreengeschud en de massa hypnose stopt voor een moment. En in zulke opperste en surrealistische verwoesting, zien velen van jullie zeer helder dat jullie beschaving niet op stevige grond rust. Wij bedoelen dit zowel letterlijk als figuurlijk.

En zo is ons advies voor deze fase van de chaotische culminatie dat je leert en Meester wordt in het maken van Medicijnen van licht voor jezelf, zodat wanneer de tijd komt, je weet hoe je deze kracht van bescherming en balancering, die je van nature uit bezit, kan inschakelen. We raden aan doorheen deze tijden te navigeren niet alleen met je geest, maar met je hart- en laat jullie harten beroerd worden, want het is doorheen jullie harten dat je langs de spiraal die de weg is, zult opstijgen naar jullie eigen grootsheid

De Hathor’s
16 maart 2011

Tom’s gedachten en observaties,

Ik channel De Hathor’s ongeveer 20 jaar nu, en begon hun Planetaire Boodschappen te verspreiden in februari 2003. En in al deze tijd heb ik nooit een aanwijzing gekregen dat het dringend was om één van hun boodscappen zo vlug als mogelijk te verspreiden.
Normaal geven ze mij verscillende dagen waarin ik hun boodschap kan overdenken en beschouwen, voor ik mijn aanmerkingen opschrijf. Maar deze luxe bestaat niet op dit moment. Ze hebben Judy en mij gevraagd deze boodschap zo vlug mogelijk te verspreiden, daarom zal ik mijn commentaar kort en ‘to the point’ houden.

De centrale boodschap is hier dat alle mensen in staat zijn om hun eigen ,wat De Hathor’s noemen, Medicijnen van Licht’ te maken. Dit type medicijn heeft de capaciteit en de potentie om ons te beschermen en te balanceren, niet alleen tegen/van radioactieve besmetting,maar ook tegen de effecten van zenuwgif , alsook tegen virussen en bacteriele infecties.

De werkwijze is simpel en doelgericht. Omdat sommigen van U die dit lezen nieuw kunnen zijn in verband met de termen Hemelse Ziel en BA, laat me de locatie uitleggen  en hoe je het kunt activeren. De BA of Hemelse Ziel is een aspect van je eigen bewustzijn dat zich bevindt buiten de gevangenis van tijd en ruimte. Sommigen van U zouden verwijzen naar de Hemelse Ziel als het Hoger Zelf. Maar, hoe je het ook wil noemen, je Hemelse Ziel bestaat in wat De Hathor’s noemen ‘de Licht Rijken’ en dit aspect van jezelf wordt ingeschakeld van zodra je het waardering of dankbaarheid zendt.

Je BA heeft geen locatie in tijd en ruimte omdat het transparant is voor beiden.

Maar het heeft wel een ingangspunt in je energieveld, en dat is ongeveer een armlengte boven je hoofd.Als je je armen zou uitstrekken boven je hoofd en je brengt je vingertoppen samen, dan zijn je vingers in de omgeving van dat ingangspunt.  Dit is de plaats waar je je aandacht op richt gedurende de eerste fase van Hun werkwijze om Medicijnen van Licht te maken. (merk op dat het niet nodig is om je handen boven je hoofd te houden voor het maken van Medicijn van Licht. Dit dient alleen om het punt aan te duiden waar je je in de beginfase op richt).

Eénmaal je je aandacht hebt gebracht in de omgeving van je BA-punt, houd je het soort Licht in gedachten dat je wil ontvangen.
Laat ons zeggen dat je bent blootgesteld, of blootgesteld zult worden aan een gevaarlijke vorm van radioactiviteit en je loopt gevaar op stralingsziekte. Nadat je je focus naar je BA punt hebt gebracht boven je hoofd, houd je de intentie vast dat de energie die zal neerdalen een energie zal zijn die je beschermd tegen stralingsziekte en je daar ook van geneest.

Dan zend je een gevoel van waardering en dankbaarheid vanuit je hartchakra naar je BA punt boven je hoofd- terwijl je de intentie vasthoudt dat de energie die je krijgt vanuit je BA punt je zal beschermen tegen en/of je evenwicht zal herstellen bij stralingsziekte.

Daarna ga je met je aandacht naar je hartchakra (in het midden van je borst beneden het borstbeen.) en wacht totdat je de energie ontvangt van je BA. Degenen van jullie die nieuw zijn hierin zullen misschien meerdere malen hun intentie welk soort energie ze willen samen met hun gevoelens van dankbaarheid moeten sturen naar hun BA punt voor ze een respons opmerken. Maar blijf dit doen tot je een neerdalen van energie voelt. Wanneer je de energie voelt neerdalen vanuit je Hemelse Ziel, richt je aandacht dan op je hartchakra. Sta je hartcentrum toe deze energie van bescherming en evenwicht te ontvangen.

Plaats dan je handen rond of boven een container met zuiver water en zendt de energie, gekregen van je Hemelse ziel, en verzameld in het hartchakra,met je intentie, in het water. De energie van bescherming en/of balancering zal dan naar beneden stromen door je armen en via de  chakra’s in de palmen van je handen in het water stromen.

Herhaal dit proces tot je het drie keer gedaan hebt, drink dan het water.

Als je je in een moeilijke situatie bevindt, adviseren De Hathor’s dat je verschillende malen per dag Medicijn van Licht maakt en drinkt zoals je intuitie je ingeeft.

Zoals De Hathor’s aangeven  kan het Medicijn van Licht voor veel meer worden gebruikt dan voor bescherming tegen radioactiviteit alleen.Je kunt het gebruiken om je te beschermen tegen of je evenwicht te herstellen van besmetting door zenuw gif of bacteriele of virale infectie’s. Alhoewel Ze er zelf niet over spraken, vroeg ik De Hathor’s of deze methode ook zou helpen voor andere fysieke uitdagingen zoals bijvoorbeeld kanker. Ze antwoordden dat Medicijn van Licht zeker kan gemaakt worden voor dergelijke situaties, op dezelfde manier.

Natuurlijk zal je je, wanneer zich een ernstige situatie voordoet, voorzien van andere beschermingsmiddelen en geneesmiddelen, indien mogelijk.Met andere woorden, deze methode is niet bedoeld als een vervanging van de gangbare genees-en beschermingsmiddelen,maar als een toegevoegde waarde, iets wat je zelf voor jezelf kunt doen.

Nadat ze hun bericht hadden doorgegeven, vroeg ik De Hathor’s of we ook Medicijn van Licht kunnen maken voor degenen die dat zelf niet kunnen, zoals kinderen of huisdieren.Ze zeiden dat je dezelfde methode kunt gebruiken alleen verstuur je dan de intentie naar je BA dat je Medicijn van Licht wil maken voor het kind of het dier waaraan je het wil geven.

Hier wil ik toch graag iets inbrengen. Het is veel beter om iemand te leren hoe Medicijn van Licht zelf te maken, dan een afhankelijkheid te scheppen. Het vermogen om Medicijn van Licht te maken is een vermogen dat iedere mens bezit. Het is een deel van onze multidimensionele erfenis. Iemand  bekrachtigen om dit voor hem/haarzelf te doen is een dienst aan zijn/haar meesterschap.

Ik zou het persoonlijk haten als ik zou zien dat sommige “healer’s” deze methode gebruiken en Medicijnen van Licht maken voor anderen onder het voorwendsel dat zij over speciale vermogens beschikken die anderen niet hebben. Deze methode om Medicijnen van Licht te maken is een menselijk geboorterecht, en het is mijn gevoel dat het met alle mensen zou moeten gedeeld worden.

Er is veel dat ik zou willen delen over deze Medicijnen van Licht, maar filosofische-en metafysische observaties moeten wachten tot een volgende keer.

De Hathor’s willen dat we deze informatie zo vlug mogelijk verspreiden.
2011 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com

Comments are closed.